Webnovel
Finding My Love Again
novel - Contemporary Romance

Finding My Love Again

Daoist260078

Ongoing · 914 Views

What is Finding My Love Again

Finding My Love Again is a popular web novel written by the author Daoist260078, covering ROMANCE, LOVE, DEATH, FIRST LOVE, HOPE, WEDDING, FAITH, FIRST KISS, TEENAGE LOVE, ETERNITY, Contemporary Romance genres. It's viewed by 914 readers with an average rating of 0/5 and 0 reviews. The novel is being serialized to 1 chapters, new chapters will be published in Webnovel with all rights reserved.

Synopsis

Did you ever like someone? Someone YOU REALLY DON'T KNOW! Someone you met. BEFORE by chances. Talagang bang hindi lang sinasadya ang lahat? Nagkataon lang ang lahat? O nakatadhana na talagang mangyari ang lahat? There's a guy I know, na simula palang grade 6 ako kilala ko na . Hindi ko alam kung bakit tumatak ang mukha niya sa isip ko. Pero sa pangalawang pagkakataon na nakita ko siya, NAGUSTUHAN KO NA SIYA! Ang mga galaw niya, ang mga ngiti niya, ang ugali niya, ang bawat expression ng mukha niya, HINAHANGAAN KO YUNG LAHAT Nakatingin lang ako, humiling... na sana Lumingon sya, kasi may taong nakatingin sa kanya, AT AKO YUN! MAPAPANSIN PA KAYA NIYA, AKO? o HANGGANG TINGIN NA LANG TALAGA AKO?