Webnovel
Diary of a Fat girl named Twynsta (Finished)
novel - Teen

Diary of a Fat girl named Twynsta (Finished)

Missrxist

Ongoing · 13.7K Views

What is Diary of a Fat girl named Twynsta (Finished)

Diary of a Fat girl named Twynsta (Finished) is a popular web novel written by the author Missrxist, covering CRUSH, LOVE, FIRST LOVE, CHILDHOOD FRIENDS, COLLEGE LIFE, Teen genres. It's viewed by 13.7K readers with an average rating of 0/5 and 0 reviews. The novel is being serialized to 20 chapters, new chapters will be published in Webnovel with all rights reserved.

Synopsis

Twynsta Ranillo was the prettiest girl in grade school; she has a lot of friends and schoolmates who wanted to be friends with her. Yasser Marta was an unattractive big fat boy with a low self confidence. Sila ay bestfriends no'ng grade school ngunit nagkawalay at ipinangakong magkikita after ten years. Twynsta was being bullied in school, napabayaan kasi siya sa kusina kaya lumaki siyang parang balyena—she is now a big fat girl! Para inggitin ang mga bumu-bully sa kanya, pinalabas niyang boyfriend niya ang lalaking kasama niya sa kanyang cell phone hanggang sa kumalat ang larawan sa buong campus. Enter Yasser Marta who grows up very handsome and cool. At hindi alam ni Twynsta na ang lalaking ipinagkalat niyang boyfriend niya sa buong campus ay ang kababata niya—things get complicated and ironically, nag-aaral din pala ang lalaki kung saan siya nag-aaral. Sooner, nalaman niya ang katotohanan na si Yas na kababata niya at si Yasser na pretend boyfriend niya ay iisa—at nahiya siyang malaman ng binata ang buong katotohanan lalo na ang makita siya sa gano'ng hitsura. Kaya pinagpanggap niya ang pinsan niya—na siya ito—at kung kailan okay na ang dalawa, saka naman siya na-in love sa kababata!

Tags

5 tags