Webnovel
DEFYING THE GATE OF RULES: Arnigon Continent VOLUME 3
novel - Fantasy

DEFYING THE GATE OF RULES: Arnigon Continent VOLUME 3

jilib480

Ongoing · 1.3K Views

What is DEFYING THE GATE OF RULES: Arnigon Continent VOLUME 3

DEFYING THE GATE OF RULES: Arnigon Continent VOLUME 3 is a popular web novel written by the author jilib480, covering ACTION, ADVENTURE, CULTIVATION, FANTASY, MARTIAL ARTS, WUXIA, BATTLE, DONGHUA, Fantasy genres. It's viewed by 1.3K readers with an average rating of 0/5 and 0 reviews. The novel is being serialized to 6 chapters, new chapters will be published in Webnovel with all rights reserved.

Synopsis

Pagkatapos ng nangyaring gulo at digmaan sa Hyno Continent ay mas pinili ni Van Grego na maglakbay ngunit hindi naging madali ang paraan nito sa pag-alis sa Hyno Continent dahil nakipagsapalaran siyang dumaan sa isang lumang Space Channels kung saan ay may kakila-kilabot na mga space storms, space turbulents at marami pang iba. Dito rin nagsimulang magpakita sa kaniya ang pinaniniwalaang may-ari ng Myriad Painting na nasa loob ng kaniyang dantian. Yun nga lang ay napawalang-bisa na ang selyo kung kaya't bumalik na muli sa dating cultivation level si Van Grego. Naapektuhan rin ng selyo ang kaniyang Martial Talent kung kaya't ang pag usad ni Van Grego ay lubhang napakabagal. Maraming panibagong paglalakbay ang naranasan ni Van Grego at makaktagpo siya ng mga kaibigan ngunit isang araw ay nagising na lamang siyang traydor pala ang kaniyang kinikilalang Master maging ang mga sinasabi nito ay puro kasinungalingan. Mapapatawad niya ba ito o hindi? Paano pa kaya kung mga panibagong misteryo ang kaniyang matutuklasan at napakadelikadong unos muli ang kaniyang kakaharapin? Makakaya niya kayang resolbahin o solusyunan ang mga ito? Tunghayan natin ang kaniyang pakikipagsapalaran kung magtatagumpay ba siya o magiging talunan pa rin siya hanggang sa huli sa pagtahak sa daan ng Cultivation.

Tags

8 tags

You may also likeMore

ratings

  • Overall Rate
  • Writing Quality
  • Updating Stability
  • Story Development
  • Character Design
  • world background

Reviews

WoW! You would be the first reviewer if you leave your reviews right now!

Supports

empty img

coming soon

More about this book

General Audiencesmature rating
Report