1 1.Cast BLACKPINK

*BLACKPINK

1. KIM JISOO

     - Cantik Bak Dewi Yunani

     -Baik Hati (orang tertentu)

     -Pintar Silat

     -Suka Bully

     -👽

     -Senjata Pistol

     #pernah membunuh

2. JENNIE KIM

     -Cantik

     -Swag

     -Dingin

     -Suka Bully

     -😼

     -Senjata Panah

     #Pernah Membunuh

3. LALISA MANOBAN

     -Cantik

     -Bicaranya Pedas

     -Barbie Hidup

     -Suka Bully

     -😈

     -Senjata Pisau / Pedang

     #Pernah Membunuh

4. ROSE

     -Cantik

     -Tinggi

     -Cerdik

     -Suka Bully

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/bully-in-love_14946681406305105/1.cast-blackpink_40122261998454491 for visiting.

     -🌹

     -Senjata Bom

     #Pernah Membunuh

       

  "MENYIKSA ATAU DISIKSA"

Next chapter