Webnovelavatar
After Ten Years of Waiting Book

novel - Teen

After Ten Years of Waiting

czarinahmarie9

Ongoing · 2.4K Views

Synopsis

Mahigit sampung taon na ang nakakalipas, hindi pa rin makaget-over si Jennifer Reighn sa kinahantungan ng relasyon nya kay Matthew Johnson, ang dapat sana'y magiging 'love of her life forever'. Dumating sa puntong hindi na nya alam kung ano ang kanyang paniniwalaan. She's confused, frustrated and even trapped by her own feelings. "You can't change the past, Matthew. Even a million years passed, the scars you made will always be buried inside my broken heart..." "Would you change your mind if I explain everything about why I left you hanging around ten years ago, Jenny?" Pagkatapos mong maranasan ang isang buhay na puno ng hinanakit, magagawa mo pa bang ibalik ang dati nyong samahan? Makakaya mo bang kalimutan ang nakaraan nyo at magmove-on na lang? O magpapakulong ka na lang ba sa mga pinaniniwalaan mo? Paano kung biglang magbago ang ihip ng hangin? Paano kung dumating na sa puntong huli na pala ang lahat bago mo mapagtanto ang katotohanan? Copyright © 2020 by CzarinahMarie All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the author. This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events, locales, and incidents are either the products of the author’s imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. The copyright for the book cover image goes to the rightful owner.

Tags

1 tags