webnovel

A Conquerer's Will

Author: Blackwoodd
Martial Arts
Ongoing · 2K Views
 • 2 Chs
  Content
 • ratings
 • N/A
  SUPPORT

What is A Conquerer's Will

Read ‘A Conquerer's Will’ Online for Free, written by the author Blackwoodd, This book is a Martial Arts Novel, covering CULTIVATION Fiction, OVERPOWERED Light Novel, VILLAIN Internet Novel, and the synopsis is: In the heart of the revered Blackwood Clan, a child prodigy is born under the most auspicious signs. Gifted with an unma...

Synopsis

In the heart of the revered Blackwood Clan, a child prodigy is born under the most auspicious signs. Gifted with an unmatched physique, piercing eyes that see through the mysteries of the world, and the coveted lineage of the Blackwood family, this child seemingly has it all. His extraordinary talents and capabilities are both a blessing and a curse, instigating envy and dread amongst those who encounter him. At the age of fourteen , the prodigy awakens his latent abilities, sparking an avalanche of unforeseen repercussions. The world, in its cruel fairness, bestows upon him a life that could be likened to an endless nightmare. Everyday, the child faces a swarm of assassins – from fearful outsiders and, more tragically, his own kin who fear his growth and his talents. The day he realizes his exceptional potential becomes the day he loses everything he once held dear. Pushed to the brink by his own bloodline, the Blackwood Clan's leader turns his back on him, unleashing an army to extinguish the threat they believe him to be. In the face of despair, the broken genius finds his purpose. He longs not for sympathy, nor for a simple life of peace. His losses, betrayals, and battles instill in him a single relentless desire: to rule. This saga is the story of an unparalleled genius – born with everything, stripped of all, and determined to rule over all. Witness the rise, fall, and eventual reign of the child from the Blackwood Clan, as he carves a path of resistance, perseverance, and reclamation in a world that fears his very existence.

Tags
4 tags
You May Also Like

LUHA

"Alas tres ng madaling-araw pa nagsimula ang kaguluhan sa loob ng katamtamang laki ng bahay ng Family Hernaez. Hanggang sa magliwanag na ang kalangitan, hindi pa rin magka-mayaw ang mahigit sa dalawampung oku-pante na pawang may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. "Pero isang masayang kaguluhan iyon, may halong tawanan. "Paano'y iyon na ang pinakahihintay na araw ng buong pamilya at maraming kaibigan. Iyon ang mismong araw ng kasal ni Hanna. Ang kaisa-isang anak na babae ng mag-asawang Lando at Liza Hernaez.   "Humahangos si Aling Liza papalapit sa anak. "Nak ito'ng mga abay, iha. Kinakantiyawan ako na umiyak raw kasal mo," pagsusumbong nito. "Basta't maging natural na lang kayo, Mama at kayo rin mga amiga ko, payo ko sa mga ito. Kung walang naman  dahilan para umiyak, hindi n'yo kailangang magpatulo ng luha. Para maging very touching! Ang kasal namin ni David," "Nagtawanan na lang sila sa mga sinabi ko na pangiti na rin naman ako. Nag-umpisa na ang kasal namin ni David masayang-masaya ako dahil ang makakatuluyan ko'y ang lalaking mahal na mahal ko. Nakita ko ring masaya ang mga magulang ko sa pag-papakasal ko. Isabay pang botong-buto pa sila kay David, mabait guwapo at mayaman at na kay David na ang lahat ng katangian. Patungo na kami sa aming honeymoon at masaya kaming nag-haharutan ni David dito sa loob ng kotse niya. Hey! Ano ba David, mag-Drive ka nga muna wika ko rito. Pahalik lang ako Mahal ko, paglalambing niya sakin. Ang kulit mo talaga wika ko at tumawa lang ito sa akin. Lumapit ako dito at hinalikan ko ito pero nagulat kami nang masagi ng isang malaking truck ang kotseng sinasakyan namin ni David. Nakita ko itong pabulusok sa isang bangin, naramdaman kong niyakap ako ni David. ''Aaahhhhhh! Yun ang huling kong narinig bago ako mawalan nang malay.   ITO ang simula nang bangongut sa buhay naming  mag-asawang.        "Luha"

Sheriz · History
Not enough ratings
2 Chs

ratings

 • Overall Rate
 • Writing Quality
 • Updating Stability
 • Story Development
 • Character Design
 • world background
Reviews

SUPPORT

empty img

coming soon

More about this book

Report