1 giới thiệu

Yêu thầm đàn anh của mình xuyên suốt thời gian học cấp 3Thay đổi bản thân vì muốn anh chú ý, chọn trường giống anh vì mong có thời gian bên anh hơn ....

Sẽ ra sao nếu hai mặt trăng của trường đều theo đuổin nhau ?

Next chapter