1 Synopsis

(This is the second installment of the Primero Series)

Cassandra Guiterrez is her name. She had her college degree at the other side of the world and came back here after. She just wanted to have a good life and accomplish her dream, to be a known newscaster.

Bata pa lamang siya ay hilig na niya ang panonood ng mga balita. Gusto niyang lagi siyang may alam kung ano na nga 'bang estado ng lipunan at ng mga nasa paligid niya.

Kaya naman sobra ang pagkanais niya na maging isang mabuti at kilalang manguulat. Lahat ay gagawin niya maisakatuparan lamang ang pangarap. She wants the people know what's really happening in the world. Ayaw niyang maging bulag ang mga tao sa kung anong totoong nangyayari sa mundo.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/(primero-2)-he's-a-criminal_17293344805254905/synopsis_46421557639182568 for visiting.

Platsado na ang lahat, ang bawat news station na kanyang nais pagapplyan, ang mga kakailanganin niyang isakripisyong oras at ang bawat araw at taon na pagbibigay serbisyo niya sa mga tao. Pero, ang inaakalang plantsado at malinis nang plano ay magkakaroon pa pala ng gusot, nang muli niyang makatagpo ang minsan nang hinangaang si Stanley De Vera.

Faithfulness, loyalty and truthfulness are a must and it's something that can free the world. Ang paghahatid ng mga totoong balita ang siyang magiging daan upang maging mapayapa ang lahat ng tao, ngunit kakayanin nga ba niyang isaalang-alang ang sariling minamahal para tuluyan nang mamuhay ng mapayapa ang nakararami?

-----

This is a work of fiction. Any names, characters, businesses, places, events, and incidents are either based from the writer's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or deceased, or actual events is purely coincidental.

Do not distribute, publish, plagiarize, or modify the contents of this work without the permission of the writer.

This story contains mature scenes that's not suitable for 17 years old and below. Please be a responsible reader if you want to proceed reading. Thank you.

P.S. Please refrain yourself on commenting someone's character names, authors, story plugging, and events that's not connected and doesn't concern my story. Also, don't mention my character names and my story on other writer's masterpiece. Always be sensitive and mindful of your doings. I write without disrespecting other people, so please don't disrespect me and my works. Let's spread positivism and courteousness!

-----

Next chapter