Webnovelavatar
从秀才到宗师 Book

novel - 武侠

从秀才到宗师

沙草河

Ongoing · 771 Views

  • 63 Chs

    Content
  • ratings
  • NO.200+

    SUPPORT

Synopsis

铁马西风塞北,杏花春雨江南。 寒江孤影,江湖故人,相逢何必曾相识。 画堂红袖,青衫年少,轻剑快马,肆意恩仇。 春风桃李,江湖夜雨,衣香鬓影,侠骨柔情。 踏遍青山,携隐林下,江湖只留一段传说。