1 သတိရေသးလား

သတိရေသးလား??

ငါတို႔ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ဖုန္းေတြေျပာခဲ့တာေတြ...

ငါတို႔ေတြ ဖုန္းေတြေျပာေနရင္း

အရာအားလံုး ေျပာခဲ့ၾကတာေလ...

ထမင္းကို ဘာဟင္းနဲ႔ စားလဲက အစ

ေနာက္ဆံုး ငါတို ႏွစ္ေယာက္ပဲသိတဲ့

ငါတို႔ပဲ ရီလို႔ရတဲ့ ဟာသေတြအဆံုးေပါ့....

သတိရေသးလား??

ငါနင့္ကို ဖုန္းေခၚပီး ငါ ဝမ္းနည္းလိုက္တာလို႔

ေျပာလိုက္တုန္းကေလ..

မိနစ္သံုးဆယ္ေလာက္ၾကာေတာ့

ငါ နင့္ကို ငါ့အခန္းတံခါးေရွ႕မွာေတြရေတာ့

ေတာ္ေတာ္ေလး အံၾသသြားခဲ့တာ

ပီးေတာ့ နင့္လက္ထဲမွာ

ငါ့အႀကိဳက္ဆံုး ဘာဂါရယ္ ေဖ်ာ္ရည္ရယ္ေလ

ဝမ္းနည္းတာေတာင္ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ

မသိပါဘူး.....

သတိရေသးလား??

ငါနင့္ကို အရမ္းလြမ္းတာပဲေလ လို႔ ေျပာတဲ့

အခ်ိန္တုန္းကေလ

နင္အေဝးမွာ ေရာက္ေနေတာ့ ငါ့ဆီ မလာႏိုင္ဘူး

ဒါေပမဲ့ နင္ ရီစရာပံုေတြ အမ်ားႀကီးပို႔လာေတာ့

ငါ နင့္ကို လြမ္းေပမဲ့ ျပံဳးေနႏိုင္တယ္ေလ

ငါ နင့္ကို တေခါက္ေလာက္ ေခၚပီး

ငါတို႔ ႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ေျပာျပခ်င္ခဲ့တာ

ဒါေပမဲ့ ငါ မေခၚျဖစ္ပါဘူးေလ...

နင္ နဲ႔ ငါ အေၾကာင္းျပခ်က္ တခုနဲ႔

စကားမေျပာၾကေတာ့တာၾကပီေလ...

ငါ သတိရမိရင္....

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%82%95-%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AF_17603247506850105/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%B8_47253374155947428 for visiting.

ငါ့ကိုငါ ေသခ်င္စိတ္ေတြ ျဖစ္လာေအာင္ကို

ႀကီးမားတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပါ့.....

မယ္ပံုျပင္

(21.07..2020)