Webnovel
Đấu La Đại Lục (Phần 4)
novel - Fantasy

Đấu La Đại Lục (Phần 4)

Đường Ba Gia

Ongoing · 153.4K Views

What is Đấu La Đại Lục (Phần 4)

Đấu La Đại Lục (Phần 4) is a popular web novel written by the author Đường Ba Gia, covering Fantasy genres. It's viewed by 153.4K readers with an average rating of 4.98/5 and 114 reviews. The novel is being serialized to 443 chapters, new chapters will be published in Webnovel with all rights reserved.

Synopsis

Một vạn năm sau, băng biến hóa. Lúc Đội nghiên cứu Đấu La Liên Bang ở Khoa nghiên cứu Cực Bắc Chi Địa Khoa phát hiện một quả trứng có hoa văn hai màu vàng bạc, sau khi dùng máy móc tìm kiếm , phát hiện bên trong lại có dấu hiệu sinh mạng sống, vội vàng đem mang về sở nghiên cứu tiến hành ấp trứng. Trứng nở ra, nhưng lại nở ra một đứa bé sơ sinh, giống y hệt đứa trẻ sơ sinh loài người, một cái trứng sinh con.