1 Chào mừng sáng tác trên WEBNOVEL

Nền tảng sáng tác của WEBNOVEL-INKSTONE sẽ thực hiện ước mơ sáng tác của bạn và dùng vãn chữ kết nối bạn với tất cả các đọc giả trên thế giới. Đồng thời bạn có thể sáng tác trên PC qua https://inkstone.webnovel.com.