1 Prologue

Winter didn't expect that of all people, she will meet him again.

Let us all see how will she react kapag nalaman niya ang pinagdaanan ng kanyang new online friend, or should I say old friend.

Paano kung may matuklasan siyang sekreto na hindi niya inaasahan?

Do you really know who you are talking to online?

Alam mo ba lahat ng tungkol sa kanya?

How are you so sure about it?

Lahat ng tao ay may itinatagong sekreto ngunit sabi nga nila, walang sekreto ang hindi nabubunyag.

Remember, before talking to them you need to ask this question.

Who are you?

Next chapter